Så enkelt, så rätt

2009-05-28 18:21 by haddock

Jan Stenmark är ändå rätt fantastisk.

Stenmark sTEnrik

Fler på Googles bildsök.

/haddock

Tags: , ,

Leave a Reply