YOU CAN NEWCER GIBE IP MOTHERICKOING HELL MEL ME LEARN HOW TO SPELL. PENIS DICL ANIUSA …PJ. MU EUESSSSSSSSSSSSSAAAAA DOCL.01=!

2010-02-20 03:27 by haddock

3 Responses to “YOU CAN NEWCER GIBE IP MOTHERICKOING HELL MEL ME LEARN HOW TO SPELL. PENIS DICL ANIUSA …PJ. MU EUESSSSSSSSSSSSSAAAAA DOCL.01=!”

  1. gullmars says:

    My sentiments exactly.

  2. Skurt Pitt says:

    Förstod direkt att detta var ett haddockinlägg.

  3. haddock says:

    Jag bortförklarar det med att jag blev hetsad.

Leave a Reply