Bobobobobobo-bobo Bobo-bobobobo

2011-02-02 19:23 by johabbed

 

 

Det finns en mangaserie som heter Bobobo-bo Bo-bobo. Men på rövarspråket, så heter den Bobobobobobo-bobo Bobo-bobobobo.

/johabbed

Tags: , , , ,

Leave a Reply