Posts Tagged ‘mad libs’

Hur fylla tomrum med humor?

2009-08-19 01:01 by haddock

Svar: Mad libs!

Boyahedredaktionen i allmännhet och Johabbed i synnerhet har alltid haft ett gott öga till mad libs; konsten att fylla tomrum med galna ord.

Ett enkel lek som resulterar i allt från genialisk till – mer frekvent – genitalisk humor.

Sugen på att testa själv? Fyll i en av många ifyllesånger på boyahed.com.

Låt din tomma själ fyllas av [substantiv]!

/haddock