Posts Tagged ‘Veberöd’

Ja de va gille udanför Vibberö härförleden

2009-06-29 12:35 by johabbed

 

Jesper Rönndahleller Bobster-Jesper som han kräver att folk kallar honom nuförtiden, fyllde 30 år i lördags. Detta firades medelst stor baluns i hans föräldrahem utanför Veberöd. Utanför!

Dessa omständigheter föranleder guiden:

HUR MAN HITTAR TILL EN FEST UTANFÖR VEBERÖD. (Utanför!)

  1. Tro på festvärdens utsago att det är en fin idé att ta bussen och sedan gå en liten bit.

  2. Gå av bussen på den oxymorona hållplatsen Veberöd centrum.

  3. Öppna en öl.

  4. Gå mot Dörröd. Detta är den enda omständigheten någonsin som frasen “Gå mot Dörröd” kan användas av en frisk människa.

  5. Fortsätt gå.

  6. Fortsätt gå.

  7. Ungefär här tar bebyggelsen slut. Drabbas inte av panik, detta är helt normalt.

  8. Fortsätt gå.

  9. När den asfalterade vägen börjar gå uppför, ta höger in på grusgången vid skogen.

  10. Öppna nästa öl.

  11. Bli förvirrad, då vägen delas åt tre håll och du bara hade fått instruktionerna “sväng åt höger när vägen börjar gå uppåt”.

  12. Hör banjomusik från skogen.

  13. Observera att det står en bunte mjölkkannor på ena sidan vägen. Detta är en ledtråd, då festens värd är laktosintolerant. Du ska alltså åt motsatt håll.

  14. Urskilj hur banjomusiken i skogen består av två olika instrument, där en spelar olika trudelutter och den andre kopierar dessa exakt.

  15. Öka takten.

  16. Obeservera den danska flaggan nedstoppad i marken. Fundera på om den är en kvarleva från förr som indikerar att man i Veberöd inte är helt uppdaterad på de senaste 350 årens politiska utveckling.

  17. Ur skogen till vänster, hör en man skrika som en gris efter att under hot ha uppmanats av en annan man att, just det, skrika som en gris.

18. Fundera på om en av dessa röster möjligtvis tillhörde Kalle Lind.

 19. Fortsätt gå.

  20. Du är framme. Sätt dig på en gräsklippare och drick öl, och titta på när tidigare anlända människor spelar brännboll.

/johabbed